Inicio / Història

Història

En 1934  comença a emetre la primera   emissora  de la nostra ciutat, Ràdio Alzira, coneguda tècnicament com a EAJ 54 d’Espanya.

Ràdio Alzira funciona fins 1991 quan la Ser  va decidir desmantellar-la, perquè no era rendible i necessitava la freqüència del 95.7 per a poder emetre primer Radio Olé i Ràdio València 2. En l’actualitat eixe punt del dial l’ocupa Màxima FM.

A l’any següent, l’Ajuntament creà un taller de ràdio  que acabà fructificant en l’emissora  municipal Alzira Ràdio, la qual s’inaugurà  oficialment el 23 de maig de 1995,  pel llavors alcalde Pedro Grande. L’exdirector de Ràdio Alzira, Alfonso Rovira, va tindre l’honor de tallar la cinta.

L’emissora  municipal segueix en actiu amb vocació de servici públic, la seua progamacióés generalista de la qual destaca el programa magazin, El Dia per davant, el programa més veterà d’Alzira Ràdio, que està en emissió des del primer dia. Informatius, esports i música són altres components de la programació. També destaquen altres programes d’ajuda i participació ciutadana com l’Alcaldessa  Respon o   Les Mares dels Dimarts, que està dedicat a aconsellar  i donar suport  a persones amb familiars  amb deficiències físiques  o psíquiques També hi ha un programa religiós, Abriendo Puertas.

Alzira Ràdio està present en tots els actes socials i festius de la capital de la Ribera Alta, entre els que destaquen les Falles i la Setmana Santa, dos festes d’Interés Turístic Nacional, i també com no,  les festes patronals dedicades a Sant Bernat i les Germanetes.

D’Alzira Ràdio han sorgit  nombrosos professionals  del món de la comunicació, que en l’actualitat estan en Televisió Espanyola, Canal 9, TV3, Ribera Televisió, els diaris Levante-EMV, Las Provincias i molts altres mitjans.

Els directors  que han passat per la nostra emissora han sigut Xavier Espanya, Josep Miquel Medes, Beatriz Tortosa, Nacho Salinas i en l’actualitat, Andrés Giner.

La freqüència d’emissió és la 107.9 Khz de la F.M. La seua cobertura  comprén  tota la Ribera Alta, i en llocs de la Costera, la Canal de Navarrés  i inclús prop de València capital.

Actualment emet 14 hores diàries de producció pròpia  i 10 hores de musica per la nit. En 2006, per millorar la gestió, Alzira Ràdio s’ha convertit en una Societat Anònima amb capital públic, desvinculant-se així de la gestió directa de l’Ajuntament d’Alzira, encara que manté el caràcter de municipal i públic. La plantilla la composen  5 redactors, 2 tècnics,  6 locutors  i un nombre fluctuant de becaris  que fan les seues practiques universitàries. Estos fan programes molt diversos entre els que destaca el dirigit i realitzat per xiquets  que s’anomena Alzira en Xicotet, el qual s’emet els dissabtes al matí.

Des de 2005 disposa d’esta pàgina web: www.alziraradio.com

En novembre de 2006 Andrés Giner Paris es fa càrrec de la gerència de l’emissora.

El 17 de gener de 2007 és un dia important en l’expansió de la ràdio municipal ja que comença a emetre a través d’internet.

Pels estudis d’Alzira Ràdio han passat personalitats de tots els àmbits com ara l’actriu Blanca Marsillach o l’humorista Luis Piedrahita.

L’1 de març de 2017 s’incorpora com a nova directora Elsa Esplugues March.

En 1934 empieza a emitir la primera emisora de nuestra ciudad, Radio Alzira, conocida técnicamente como EAJ 54 de España.

Radio Alzira funcionó hasta 1991 cuando la Ser  decidió desmantelarla, porque no era rentable y necesitaba la frecuencia del 95.7 para poder emitir primero Radio Olé y Radio Valencia 2. En la actualidad ese punto del dial le ocupa Máxima FM.

Al año siguiente, el Ayuntamiento creó un taller de radio que acabó fructificando en la emisora municipal Alzira Radio, la cual se inauguró oficialmente el 23 de mayo de 1995, por el entonces alcalde Pedro Grande. El exdirector de Radio Alzira, Alfonso Rovira, tuvo el honor de cortar la cinta.

La emisora municipal sigue en activo con vocación de servicio público, su progamación es generalista de la que destaca el programa magazine, El Día per davant, el programa más veterano de Alzira Radio, que está en emisión desde el primer día. Informativos, deportes y música son otros componentes de la programación. También destacan otros programas de ayuda y participación ciudadana como L’Alcaldessa respon o Les Mares del Dimarts, que está dedicado a aconsejar y dar apoyo a personas con familiares con deficiencias físicas o psíquicas. También hay un programa de religión, Abriendo Puertas.

Alzira Radio está presente en todos los actas sociales y festivos de la capital de la Ribera Alta, entre los que destacan las Fallas y la Semana Santa, fiestas de Interés Turístico Nacional, y también como no, las fiestas patronales dedicadas a Sant Bernat, María y Gracia.

De Alzira Radio han surgido numerosos profesionales del mundo de la comunicación, que en la actualidad están en Televisió Española, Canal 9, TV3, Ribera Televisió, los diarios Levante-EMV, Laso Provincias y muchos otros medios.

Los directores que han pasado por la nuestra emisora han sido Xavier Espanya, Josep Miquel Medes, Beatriz Tortosa, Nacho Salinas y en la actualidad, Andrés Giner.

La frecuencia de emisión es la 107.9 KHz de la F.M. Su cobertura comprende toda la Ribera Alta, y en lugares de la Costera, la Canal de Navarro e incluso cerca de Valencia capital.

Actualmente emite 14 horas diarias de producción propia y 10 horas de musica por la noche. En 2006, por mejorar la gestión, Alzira Radio se ha convertido en una Sociedad Anónima con capital público, desvinculandose así de la gestión directa del Ayuntamiento de Alzira, aunque mantiene el carácter de municipal y público. La plantilla la componen 5 redactores, 2 técnicos, 6 locutores y un número fluctuante de becarios que hacen sus prácticas universitarias. Estos hacen programas muy diversos entre los que destaca el dirigido y realizado por niños que se llama Alzira en Pequeño, el cual se emite los sábados por la mañana.

Desde 2005 dispone de esta página web: www.alziraradio.com

En noviembre de 2006 Andrés Giner Paris se hace cargo de la gerencia de la emisora.

El 17 de enero de 2007 es un dia importante en la expansión de la radio municipal ya que empieza a emitir a través de internet.

Por los estudios de Alzira Ràdio han pasado personalidades de todos los ámbitos como la actriz Blanca Marsillach o el humorista Luis Piedrahita.

El 1 de marzo de 2017 se incorpora como nueva directora, Elsa Esplugues March.